DỊCH VỤ

CÔNG TRÌNH

PHONG THỦY LUẬN

thông tin liên hệ
Mr. Tương Lai
HOTLINE 24/7 - 0939 561 468

Chia sẻ lên:
Ngũ hành Tương Sinh – Ngũ hành Tương Khắc trong phong thủy

Ngũ hành Tương Sinh – Ngũ hành Tương Khắc trong phong thủy

Mô tả chi tiết

Quy luật Ngũ hành Tương sinh:

Kim sinh Thuỷ
Thuỷ sinh Mộc
Mộc sinh Hoả
Hoả sinh Thổ
Thổ sinh Kim

 

Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Chu kỳ Tương sinh

Trong quan hệ Tương sinh, mỗi Hành đều có mối quan hệ với hai Hành khác (hai vị trí khác: Cái-Sinh-Nó và Cái-Nó-Sinh). Người hình tượng hóa quan hệ tương sinh cho dễ hiểu bằng hình ảnh quan hệ Mẫu – Tử: chẳng hạn Mộc (Mẹ) sinh Hỏa (Con)… Thí dụ: vận động chân tay (Mộc) làm cho người nóng lên (sinh Hỏa)…

 

Quy luật Ngũ hành Tương khắc:

Kim khắc Mộc
Mộc khắc Thổ
Thổ khắc Thuỷ
Thuỷ khắc Hoả
Hoả khắc Kim

 

Giữa Ngũ hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ Tương khắc. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương khắc như: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

 

 

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Ngũ hành Tương Sinh – Ngũ hành Tương Khắc trong phong thủy
Ngũ hành Tương Sinh – Ngũ hành Tương Khắ...
Hình dạng đồ vật theo ngũ hành
Hình dạng đồ vật theo ngũ hành
Ngũ hành của cây cối
Ngũ hành của cây cối